Walne Zebranie

 
18.01.2021
 
Nadzwyczajne Walne zebranie członków TS Metal Węgierska Górka w sprawie
zmiany statutu odbędzie się w dniu 01.02.2021 w I terminie godz.17.00
w II terminie godz.17.15 na stadionie przy ul.3-Maja.
 
Roman Czech
Prezes Klubu