Zarząd

prezes Roman Czech

wiceprezes Stanisław Figura

skarbnik Mariusz Jamrozowicz

TS Metal